Провеждане на обучения за менторски кръг

42 отборОбучението ще се проведе от 12 до 15 август в хотел „Сарай“, Калояново
Дейността предвижда да се проведе четиридневно изнесено обучение на 15 деца и младежи – доброволци, от село Строево и района, с оглед активното последващо участие в своите общности. Младежите ще бъдат от Читалище “Пробуда 1929” с.Строево и от местното училище. Те ще бъдат обучени на следните теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право. Този обучен менторски кръг ще проведе военната ролева игра Раид Крос, ще подпомогне последващото обучение на млади хора от целевите групи в създадените местни общности и организации, ще подпомогне последващите дейности по проекта и ще гарантира успешното постигане на целите на проекта сред целевите групи.
Ще бъдат обучени 15 представители (ментори) на основите на Междукултурния диалог; Социологическите понятия; Фасилитацията и управление на група и Хуманитарното право, ще има издадени сертификати за всяка една от темите
Ще се изгради екип от деца и младежи от различни етноси, с различна култура и личностни характеристики, които в партньорство ще изградят ядро от ментори, което ще може да обучва в бъдеще други младежи и да развива в своите общности или организации дух на насърчаване на демократичните ценности, защита на правата на човека и равиване на чувствителност и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и повишаване на информираността за правата на гражданите.

За проекта

Подрастващите са заобиколени от насилие. Обикновено го виждат в политически или исторически план (чрез медиите, училище) или в контекста на забавление (видео игри, филми).
Проект „Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42″, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”, има за цел да се разкрият, развият и популяризират демократичните ценности и защита на основните човешки права сред деца, младежи и уязвими групи от село Строево и района.

Проектът се реализира в партньорство от Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура” и Народно читалище „Пробуда 1929г.”, с. Строево и е с продължителност 7 месеца.

През месец Август, младежи ще преминат изнесено обучение на теми: Междукултурен диалог; Социологически понятия; Фасилитация и управление на група; Хуманитарно право. Целта е да се изгради екип от деца и младежи от различни етноси, с различна култура и личностни характеристики, които в партньорство да изградят ядро от ментори, което ще може да обучва в бъдеще други младежи и да развива в своите общности или организации дух на насърчаване на демократичните ценности, защита на правата на човека и равиване на чувствителност и ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото и повишаване на информираността за правата на гражданите.

Октомври, менторите ще проведат ролева игра „Райд крос”, в която ще се включат 42 участника. Ролевата игра е инструмент създаден от Белгийският и Френският Червен кръст, и има за цел развие чувство за работа в екип, да запознае младежите с реалностите на въоръжен конфликт и хуманитарната дейност, като им дава инструменти за тълкуване на събития и ситуации, с които се сблъскват всеки ден. Чрез интерактивния подход ще насърчи употребата на мирни средства за разрешаване на конфликти, което предотвратява ненужното страдание и запазва човешкото достойнство. Ще се популяризира хуманитарността и толерантността.

Проектът ще приключи с организиране на изложба и прожектиране на филм заснет по време на играта.

„Проектът “Повишаване на информираността за правата на гражданите – Отбор 42” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Европейски център за иновации, образование, наука и култура” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *