Използвани съкращения

ССК – Средно Статистически Кандидат за работа ОК – Опитен кандидат НИ – Ниво на Интерес КСЗ – Компресирани Стратегически Знания ТТТ – Техники Тактики Трикове U-индекс – Стойност на U-индекса НД... Прочети още »