кариера препоръки

Ето защо трябва да искаме препоръка за работа от работодателя

Понякога препоръката за работа може да изиграе решаваща роля при одобрението ни за дадена, желана от нас, длъжност. Тя не изключва автобиографията или мотивационното писмо, а е ценно допълнение към тях, което... Read more »

Работа и богатство

“Никога няма да спестиш пари докато работиш за някой друг!” Някои хора на шега превеждат английската дума “job” (работа) като “Just Over Broke”, което означава на прага на разорението. Всеки месец преди... Read more »