Набиране и назначаване на човешки ресурси

CV

Хората са най-важният ресурс в една организация и мениджмънта трябва да полага всички възможни усилия, за да избере подходящите хора на подходящите длъжности за подходящия период. За да бъде една фирма конкурентнос-способна на пазара тя трябва да наема, задържа и развива качествен човешки ресурс.

Набирането и назначаването на служители са две различни неща, въпреки че в представата на повечето от нас това е едно и също, тъй като те винаги протичат в последователност.

  • Набиране (Recruitment) – Означава привличането на подходящи кандидати за съответни вакантни (празни) позиции в компанията.
  • Назначаване (Selection) – Означава избор на определен кандидат за определена позиция и подписване на договор между компанията и този кандидат.

До тук добре! Малко хора обаче се замислят над следния ключов момент.

[googmonify]3196946595:right:250:250[/googmonify]

Интересите на компанията и интересите на наемния работник първоначално са абсолютно противоположни. Какво имам предвид ли? Разходите за заплати, осигуровки и обучения представляват около 60% от печалбата на повечето компании. Тоест някои фирми гледат на работната си рък акато разход. Работника гледа на работното си възнаграждение като единствен приход и винаги му се струва малко.

Така се заражда един голям проблем – преговорите за възнаграждението и мотивирането чрез пари. Всички ние ходим на работа основно за заплатата в края на месеца. Много малко от нас се опитват да извлекат допълнителни ползи от престоя на работното място.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *