Електронно издание за кариера и развитие

Абонамент

Какво е CV?

Думата “Curriculum Vitae” буквално преведена означава “История на живота”. Обикновено се съкращава на CV, а не “cv” или “c.v.”. Вашето CV е важен документ, който може да реализира мечтите ви за развитие в определена област, по-добра заплата, по-висока длъжност и прочее. Следователно вашето CV трядва да съдържа възможно най-доброто от вас и вашата биография.

CV Европейски формат на различни езици

Актуалният формат за CV в България е т.н. Европейски формат. В много от обявите изрично споменават как очакват да бъде структуриран документът. Според мен, дори и да не са споменали формата, пратете „европейско“ CV. Ето няколко CV образци на Европейски формат преведени на различни езици: Български – CV Европейски формат BG/БГ Английски – CV Европейски […]