8 въпроса, на които трябва да си отговорим преди да започнем подготовката на CV-то си.

1. Знаете ли как да напишете CV: формат, презентация, стил? Свалете CV образци на различни европейски езици. В момента в България е наложен така наречения Европейски стил на CV или автобиография. Информацията се подрежда по определен начин и следва определени правила, които трябва да бъдат съблюдавани. В противен случай рискувате CV-то ви да бъде отстранено […]