Топ 10 Забиващи въпроси по време на интервю за работа

Кой е най-забиващият въпрос, който сте получавали на интервю за работа и как отговорихте? Подходящите въпроси помоагат на интервюиращия да прецени доколко отговаряте на изискванията за определена длъжност. Начинът по-който отговаряте на въпросите по време на интервю и поведението ви до голяма степен определя резултата от него. По някой път интервюиращите задават провокиращи въпроси, за […]