Корпоративен клиент – определение

Ако кандидатствате за търговски представител, бизнес девелопер или мениджър ключови клиенти вие несъмнено ще се сблъскате с понятието “корпоративен клиент” или “ключов клиент”. Този термин започва да става все по модерен в българската бизнес действителност. Може ли да дадете кратка и ясна дефиниция на това понятие? Може ли да дадете примери за корпоративен клиент? Ако […]