Кандидатстване за работа

[googmonify]7634696764:left:200:200[/googmonify] Основната цел при всяко кандидатстване за определена позиция е да се изгради перфектно съответствие между личните ви качества и цели и тези на работодателя. Трябва да внушите на интервюиращи, че прави правилно решение. За да постигнете това трябва да се диференцирате от останалите кандидати за същата позиция и да покажете, че именно вие сте […]