Електронно издание за кариера и развитие

Абонамент

Набиране и назначаване на човешки ресурси


КАРИЕРА by admin

CVХората са най-важният ресурс в една организация и мениджмънта трябва да полага всички възможни усилия, за да избере подходящите хора на подходящите длъжности за подходящия период. За да бъде една фирма конкурентнос-способна на пазара тя трябва да наема, задържа и развива качествен човешки ресурс.

Набирането и назначаването на служители са две различни неща, въпреки че в представата на повечето от нас това е едно и също, тъй като те винаги протичат в последователност.

  • Набиране (Recruitment) – Означава привличането на подходящи кандидати за съответни вакантни (празни) позиции в компанията.
  • Назначаване (Selection) – Означава избор на определен кандидат за определена позиция и подписване на договор между компанията и този кандидат.

До тук добре! Малко хора обаче се замислят над следния ключов момент.

[googmonify]3196946595:right:250:250[/googmonify]

Интересите на компанията и интересите на наемния работник първоначално са абсолютно противоположни. Какво имам предвид ли? Разходите за заплати, осигуровки и обучения представляват около 60% от печалбата на повечето компании. Тоест някои фирми гледат на работната си рък акато разход. Работника гледа на работното си възнаграждение като единствен приход и винаги му се струва малко.Така се заражда един голям проблем – преговорите за възнаграждението и мотивирането чрез пари. Всички ние ходим на работа основно за заплатата в края на месеца. Много малко от нас се опитват да извлекат допълнителни ползи от престоя на работното място.Автор: admin

Ако търсиш работа, сигурно си осъзнал, че традиционните стратегии като изпращане на едно и също CV на 50 компании отдавна не дава резултат. Светът става все по-малък, а конкуренцията по-жестока. За щастие ти имаш нас - екипа на uchebnika.com

Leave a Reply