Електронно издание за кариера и развитие

Абонамент

Вашите въпроси към интервюиращия


КАРИЕРА by admin

Да, точно така! По някое време на интервюто ще имате възможност и вие да зададете въпроси на интервюиращия. Голяма част от кандидатите обикновенно казват, че нямат и изглеждат смутени. Това е така защото обикновенно интервюиращият води разговора през цялото време и когато даде инициативата на кандидата, той обикновенно не знае какво да прави.Най-важното АКО попаднете в такава ситуация е да не мълчите и да не изглеждате изплашен или смутен. Това е вашият шанс да поемете инициативата и да демонстрирате самоувереност. Някой път дори могат да си направят майтап и да ви питат:„Нямате въпроси?! Ами, значи всичко трябва да ви е ясно тогава?“

Ето един примерен лист, който според нас може да ви вдъхнови:  • Как определяте периода за обучение на новите служители?
  • Възможна ли е промяна в работните задължения?
  • Изпращате ли служителите си на обучения?
  • Работата свързана ли е с пътуване? Колко често? Поемат ли се разходите?
  • Мислите ли, че местоживеенето ми ще е проблем?
  • Каква е схемата ви за развитие наедин нов служител?
  • Какви са възможностите да ползвам чуждите езиц, които владея?
  • Нaпоследък се говори, че акциите/печалбите на компанията спадат/се повишават. На какво се дължи това? ( Така показват, че сте осведомен )
  • Компанията в период на разширяване ли е или на косолидация?
  • Как виждате компанията след пет години? ( МНОГО ДОБЪР ВЪПРОС )

[googmonify]0429120405:left:468:60[/googmonify]Надявам се този кратък лист да ви вдъхнови!Автор: admin

Ако търсиш работа, сигурно си осъзнал, че традиционните стратегии като изпращане на едно и също CV на 50 компании отдавна не дава резултат. Светът става все по-малък, а конкуренцията по-жестока. За щастие ти имаш нас - екипа на uchebnika.com

Leave a Reply